അശ്മകന്‍

🐚🍃അശ്മകന്‍🌞
💦💦💦💦🌾🌾🌾🌾🌿🌿🌿🌿🌱🌱

ഒരിക്കല്‍ അയോദ്ധ്യ🏰 ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു👨🏻 കന്മാഷപാദന്‍.ഇദ്ദേഹം 🐘നായാട്ടിനായി🐇 വനത്തിലൂടെ🌳🌴🌱🌿 സഞ്ചരിക്കേ, ആ മാര്‍ഗ്ഗത്തിനു തടസ്സമായി ഒരു വ്യക്തിയെ🚶🏻 കണ്ടു.അത് ശക്തി ആയിരുന്നു, വസിഷ്ഠപുത്രായ ശക്തി.തന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തിനു വിഘ്നമായി നില്‍ക്കുന്ന ശക്തിയെ കന്മാഷപാദന്‍ ഉപദ്രവിച്ചു.കോപത്താല്‍ ശക്തി ആ രാജാവിനെ😨 ശപിച്ചു:

“നീ ഒരു രാക്ഷസനായി തീരട്ടെ!!”

ശാപം ഫലിച്ചു, കന്മാഷപാദന്‍ രാക്ഷസനായി.അപ്പോള്‍ തന്നെ ആ രാക്ഷസന്‍ ശക്തിയെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു..

വസിഷ്ഠന്‍🤗 കന്മാഷപാദനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രാക്ഷസസ്വഭാവം👺 മാറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.സന്തുഷ്ടനായ രാജാവ്, വസിഷ്ഠനെയും കൂട്ടി അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് പോയി.അവിടെ വച്ച് കന്മാഷപാദന്‍റെ അനുവാദത്തോടെ രാജ്ഞിയായ മദയന്തി👩🏻 വസിഷ്ഠനാല്‍ ഗര്‍ഭിണിയായി.തുടര്‍ന്ന് വസിഷ്ഠന്‍ വനത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി.

പിന്നേയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു..
മദയന്തി പ്രസവിച്ചില്ല.ഒടുവില്‍ അവര്‍ ഒരു കല്ലിന്‍റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് വയര്‍ ഉടക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പുത്രന്‍👶🏻 ജനിക്കുകയും ചെയ്തു.അതാണ്‌ അശ്മകന്‍.
മദയന്തി അരകല്ലിന്‍പിള്ള( അശ്മം) കൊണ്ടാണത്രേ വയര്‍ ഉടച്ചത്, അതിനാലാണ്‌ പുത്രനു അശ്മകന്‍ എന്ന് പേരായത്.🍃🐚