ശ്രീഭഗവതി പൂജ

കര്‍ക്കിടകം ഒന്നു മുതല്‍ ശീവോതിക്കു വയ്‌ക്കല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീഭഗവതി പൂജ വീടുകളില്‍ തുടങ്ങും. ദശപുഷ്‌പങ്ങളും തുളസിയും വച്ച്‌ ഭഗവതിയെ വാല്‍ക്കണ്ണാടിയില്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ച്‌ പൂജ നടത്തും. കണ്‍മഷി, ചാന്ത്‌, കുങ്കുമം, നെല്ല്‌, അരി, ചന്ദനം, അലക്കിയ വസ്‌ത്രം, വെറ്റില, അടക്ക എന്നിവയും വയ്‌ക്കും. ശ്രീഭഗവതിപൂജ സ്‌ത്രീകളുടെ അവകാശമാണ്‌. സ്‌ത്രീകള്‍ മുക്കുറ്റിച്ചാന്ത്‌ അണിയും. കര്‍ക്കിടകത്തിലെ മുപ്പെട്ട്‌ വെള്ളിയാഴ്‌ച പത്തില ഉപ്പേരി കഴിക്കുന്ന ആചാരമുണ്ട്‌. താള്‌, തകര, ചേമ്പ്‌, ചേന, ചീര, പയര്‍, നെയ്യുണ്ണി, പുല്ല്‌, മത്തന്‍, കുമ്പളം, കരിക്കൊടി അല്ലെങ്കില്‍ തഴുതാമ എന്നീ പത്തിലകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പേരി പേരു പറയാതെ കഴിക്കണമെന്നാണു ചൊല്ല്‌. ഹൈന്ദവ സ്‌ത്രീകള്‍ കയ്യില്‍ മൈലാഞ്ചി അണിയുന്ന ദിവസവും കൂടിയാണ്‌ കര്‍ക്കിടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്‌ച