ദശാവതാരം— ശ്രീകൃഷ്ണൻ

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒമ്പതാമത് അവതാരമാണ്‌ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍. വസുദേവരുടേയും ദേവകിയുടേയും എട്ടാമത്തെ പുത്രനായി കാരാഗൃഹത്തിലാണു കൃഷ്ണജനനം. അമ്മാവനായ കംസനെ വധിക്കുന്നത് ദേവകീ പുത്രനായിരിക്കുമെന്ന അശരീരിയാണു അവര്‍ കാരഗൃഹത്തിലടയ്ക്കപ്പെടാന്‍ കാരണം. പക്ഷേ വിധിയുടെ അലംഘനീയതപോലെ കൃഷ്ണന്‍ ഭൂജാതനാകുകയും കംസന്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ കൈകളാല്‍ ധാരാളം അസുരന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്ന കൃഷ്ണന്‍ കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധത്തില്‍ പലപ്പോഴും അവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അര്‍ജ്ജുനനെ യുദ്ധപ്രാപ്തനാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യുദ്ധമുഖത്തു വച്ച് അദ്ദേഹമുപദേശിച്ചതാണു ഭഗവദ് ഗീത. ശ്രീകൃഷ്നനു പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരത്താല്‍ വശംവദയായ ഭൂമിദേവിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനപ്രകാരം മർത്യ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ധർമം പുനസ്ഥാപിക്കാനായാണു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്

ദശാവതാരം— വാമനൻ

ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളനുസരിച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരൂപം വാമനനാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ ശാപപ്രകാരം മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്കയക്കാൻ അവതരിച്ച “വടു” ആയിരുന്നു വാമനൻ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒമ്പത് അവതാരങ്ങളിൽ മദ്ധ്യത്തിലേത് എന്നനിലയിൽ ആണ് വാമനാവതാരം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അദിതിയുടേയും കശ്യപന്റെയും പുത്രനായാണ്‌ വാമനൻ ജനിച്ചത്

നവദുർഗ്ഗ

ഹിന്ദുമതവിശ്വാസപ്രകാരം, ദുർഗ്ഗയുടെ ഒൻപത് രൂപഭാവങ്ങളെയാണ് നവദുർഗ്ഗ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദുർഗ്ഗയുടെ ഒൻപത് രൂപങ്ങൾ ശൈലപുത്രി, ബ്രഹ്മചാരിണി, ചന്ദ്രഘണ്ഡാ, കുഷ്മാണ്ഡ, സ്കന്ദമാതാ, കാർത്യായനി, കാലരാത്രി, മഹാഗൗരി, സിദ്ധിധാത്രി എന്നിവയാണ്. നവരാത്രിയിൽ ഓരോ ദിനവും ഓരോ ദുർഗ്ഗയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്.!
ദേവി ശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് ദുർഗ്ഗ. ദുർഗാദേവിയുടെ ഏറ്റവും പാവനമായ രൂപങ്ങളാണ് നവദുർഗ്ഗ എന്നാണ് വിശ്വാസം. ദുർഗ്ഗാ ദേവി പ്രധാനമായും മൂന്നു രൂപങ്ങളിലാണ് ആവിഷ്കരിക്കപെടുന്നത്. മഹാസരസ്വതി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാകാളി. ഈ മൂന്നു ദേവതകളും വീണ്ടും മൂന്നുരൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നവദുർഗ്ഗ. നവദുർഗ്ഗയിലെ ഓരോ ദേവിയും ദുർഗ്ഗയുടെ ഓരോ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വിശേഷഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ദേവിയുടെ ആടയുടെ നിറവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ശൈലപുത്രി

ഹിമവാന്റെ മകളാണ് ശൈലപുത്രി (ശൈലം= പർവ്വതം, ഹിമാലയം). സതി ഭവാനി, പാർവതി മാതാ, ഹേമവതി മാതാ(ഹിമവാന്റെ പുത്രി → ഹേമവതി) എന്നീ നാമങ്ങളിലും ശൈലപുത്രീ ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു. ധക്ഷ്പ്രജാപതിയുടെ മകളായാണ് ദേവി ആദ്യം അവതരിച്ചത്. സതി(സാത്വികഭാവം ഉണർത്തുന്നവൾ എന്നർത്ഥം) എന്നായിരുന്നു ദേവിയുടെ നാമം. ദക്ഷയഗഭൂമിയിൽ വെച്ച് ശിവനിന്ദ ശ്രവിക്കാൻ ഇടവന്ന സതി അഗ്നിയിൽ ആത്മത്യാഗം ചെയ്തു. പർവതരാജനായ ഹിമവാന്റെ മകളായാണ് ദേവി പിന്നീടവതരിച്ചത്. പർവതരാജന്റെ(ഹിമാലയം) മകളായതിനാൽ പാർവതി എന്നും ഹിമവാന്റെ(ഹിമാലയം) മകളായതിനാൽ ഹേമവതി എന്നും ദേവിക്ക് നാമങ്ങളുണ്ട്.

നവരാത്രിയിലെ ആദ്യ ദിവസം ശൈലപുത്രിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ശക്തികൾ ഒന്നുചേർന്ന മൂർത്തിഭാവമാണ് ശൈലപുത്രി. കാളയാണ് ദേവിയുടെ വാഹനം. ഒരുകയ്യിൽ ശൂലവും മറുകയ്യിൽ താമരയും ദേവിയേന്തിയിരിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മചാരിണി

ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് ബ്രഹ്മചാരിണി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ തപം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ആയതിനാൽ തപസനുഷ്ടിക്കുന്നവളാണ് ബ്രഹ്മചാരിണി. ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ് ജനിച്ച ദേവി, ശിവന്റെ പത്നിയായ് തീരുവാൻ നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തപസനുഷ്ട്ടിക്കുകയുണ്ടായ്. കഠിനതപസ്സ്‌ അനുഷ്ഠിച്ചതിനാൽ ദേവിയ്ക്ക് ബ്രഹ്മചാരിണി എന്ന നാമം ലഭിച്ചു.[1]

ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ ബ്രഹ്മചാരിണി മാത കമണ്ഡലുവും രുദ്രാക്ഷമാലയും കൈകളിലേന്തുന്നു.

ചന്ദ്രഘണ്ഡാ

മനഃശാന്തി,സ്വാസ്ഥ്യം, ജീവിതാഭിവൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കായ് ചന്ദ്രഘണ്ഡാമാതയെ നവരാത്രിയിൽ മൂന്നാം ദിവസം ആരാധിക്കുന്നു. നെറ്റിയിൽ ഒരു മണിയുടെ ആകൃതിയിൽ ചന്ദ്രക്കലയുള്ളതിനാൽ ദേവി ചന്ദ്രഘണ്ഡാ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്ത്രുക്കളോട് മത്സരിക്കാൻ ശൗര്യവും ശക്തിയും ദേവി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സിംഹവാഹിനിയായ ദേവിക്ക് പത്തുകൈകളുണ്ട്. ഓരോകൈകളിലുമായ് പത്മം, ധനുഷ്, ബാണം, കമണ്ഡലു, ഖഡ്ഗം, ഗദാ, ശൂലം എന്നീ ആയുധങ്ങളുണ്ട്.

കൂഷ്മാണ്ഡ

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിയാണ് കൂഷ്മാണ്ഡ.കു, ഉഷ്മം, അണ്ഡം എന്ന മൂന്നുപദങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് കൂഷ്മാണ്ഡ എന്ന നാമം ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കു എന്നാൽ കുറവിനെയും ഉഷ്മം എന്നാൽ താപത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജഗദ്വിഷയകമായ അണ്ഡത്തെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്കന്ദമാത

ദുർഗ്ഗാ ദേവിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവമാണ് സ്കന്ദമാതാ. കുമാരൻ കാർതികേയന്റെ മാതാവായതിനാലാൽ ദേവി സ്കന്ദമാതാ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

കാർത്യായനി

കതൻ എന്ന ഒരു മഹാമുനി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുനു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു കാത്യൻ. എന്നാൽ ഒരു പുത്രിയില്ലാതിരുന്ന മുനിക്ക് ദേവി ദുർഗ്ഗയെ തന്റെ പുത്രിയായ് ലഭിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടായ്. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മഹാതപം അനുഷ്ഠിച്ചു. ദേവി ഋഷിയിൽ പ്രസാദിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെ കതന്റെ മകളായ് ദേവി കാർത്യായനി എന്ന നാമത്തിൽ അവതരിച്ചു.

കാലരാത്രി

ദേവിയുടെ ഏഴാമത്തെ മഹാരൂപമാണ് കാലരാത്രി. കറുത്ത ശരീരവർണ്ണമുള്ള കാലരാത്രി മാതാ ദേവി ദുർഗ്ഗയുടെ രൗദ്ര രൂപമാണ്. ചീകി ജടതീർക്കാത്ത മുടിയും ത്രിലോചനങ്ങളുമുള്ള ദേവിയെ ദുർഗ്ഗയുടെ ഭയാനക രൂപമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നാലുകരങ്ങളുള്ള കാലരാത്രി മാതാവിന്റെ വലതുകരങ്ങൾ സർവദാ ഭക്തരെ ആശിർവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലരാത്രി മാതാാ ഭക്തരെ എല്ലാവിധ ഭയത്തിൽനിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. നാലുകൈകളോടുകൂടിയ ദേവിയുടെ വാഹനം ഗർദഭമാണ്. എല്ലായിപ്പോഴും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ദേവിക്ക് ശുഭകാരി എന്നൊരു നാമവുമുണ്ട്.

മഹാഗൗരി

പ്രശാന്തതയുടേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് മഹാഗൗരി. വെളുത്ത നിറമുള്ള ദേവി എന്നാണ് മഹാഗൗരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. നാലുകൈകളുള്ള ദേവിയുടെ വാഹനം കാളയാണ്. ദേവിയുടെ ഇരു കരങ്ങളിലുമായ് ശൂലവും ഢമരുവും ഉണ്ട്.

സിദ്ധിധാത്രി

ദുർഗ്ഗയുടേ ഒൻപതാമത്തെ രൂപം. നവരാത്രിയിൽ അവസാനദിവസം സിദ്ധിധാത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നു. സർവദാ ആനന്ദകാരിയായ സിദ്ധിധാത്രി തന്റെ ഭക്തർക്ക് സർവസിദ്ധികളും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.

സുബ്രഹ്മണ്യൻ

ഹൈന്ദവവിശ്വാസപ്രകാരം പരമശിവന്റെയും പാർവതിദേവിയുടെയും പുത്രനാണ് സുബ്രമണ്യൻ. ജ്യോതിഷം രചിച്ചത് സുബ്രമണ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മയിലാണ് വാഹനം, കൊടിയടയാളം കോഴി. വേൽ ആയുധവും. പഴന്തമിഴ് കാവ്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചേയോൻ മുരുകനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
മകരമാസത്തിലെ പൂയം.സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനിച്ച നാളായി കരുതപെടുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവടിയാട്ടവും ആഘോഷങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്‌ .
ശൂക്രാചാര്യരുടെ ശിഷ്യയായ മായ എന്ന അസുരസ്ത്രീക്ക് കശ്യപമഹർഷിയിൽ ജനിച്ച ശൂരപദ്മൻ, താരകാസുരൻ, സിംഹവക്ത്രൻ എന്നീ അസുരന്മാരെ വധിക്കാനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവതരിച്ചത്. ശിവപുത്രനു മാത്രമെ തങ്ങളെ വധിക്കാനാകാവൂ എന്ന് വരം നേടിയ അസുരന്മാർ ത്രിലോകങ്ങളും അടക്കിഭരിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ശിവൻ പാർവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വളരെ കാലമായിട്ടും ശിവപുത്രൻ അവതരിച്ചില്ല. തുടർന്നു ഭഗവാൻ പഞ്ചമുഖരൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ഭഗവാന്റെ അഞ്ചു മുഖങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു ദിവ്യജ്യോതിസ്സുകളും പർവതീദേവ്വീയുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ഒരു ദിവ്യജ്യോതിസ്സും വരികയും ചെയ്തു. ആ ദിവ്യജ്യോതിസ്സുകളെ അഗ്നിദേവനും,വായൂദേവനും ചേർന്ന് ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗ ശരവണ പൊയ്കയിൽ എത്തിച്ച ആ ദിവ്യജ്യോതിസ്സുകളിൽ നിന്നും ആറു മുഖങ്ങളോടെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഷ്ണുവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിദേവതമാരയ ആറു ദേവിമാർ സുബ്രഹ്മണ്യനെ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ദേവസേനാപതിയായ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശൂരപദ്മൻ, താരകാസുരൻ, സിംഹവക്തൻ എന്നീ അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.

കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍ വരുന്ന ആചാരങ്ങള്‍

ആചാരങ്ങള്‍ ധര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിനും സംഗ്രഹത്തിനും കാരണമാകുന്നു .കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍ ശ്രീ ഭഗവതിക്ക് വെക്കല്‍ ,പുരാണപാരായണം , പത്തിലകറി , കനകപ്പൊടിസേവ , ഔഷധ സേവാ , ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ ചൂടുക , വാവുബലിയിടുക മുതലായ ഏഴു അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ പ്രധാനമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു .
1 . ശ്രീ ഭഗവതിക്ക് വെക്കല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ശീവോതിക്ക്‌ വെക്കല്‍ . ഭഗവതിക്ക് വെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചേട്ടാ ഭഗതിയെ പുറത്താക്കണം . അശ്രീകരത്തെ പോലും ഭഗവതിയായി കാണുന്ന സങ്കല്പം .ചേട്ടയെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ഭഗവതിയെ വന്ദിക്കുന്നു . കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്കിനു മുമ്പില്‍ അഷ്ടമംഗല്യത്തട്ടം ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. നെല്ല് , അരി , സ്വര്‍ണ്ണം , ചന്ദനമുട്ടി , ഗ്രന്ഥം , ശുദ്ധ വസ്ത്രം , വാല്‍ക്കണ്ണാടി മുതലായവ അഷ്ടമംഗല്യ തട്ടില്‍ ഒരുക്കി വെക്കും . കിണ്ടിയില്‍ ശുദ്ധജലം നിറച്ചു വെക്കുകയും ചെയുന്നു .ദേഹ ശുദ്ധി വരുത്തിയതിനു ശേഷം അനര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി അഭിവൃദ്ധി നല്‍കുവാന്‍ ഈശ്വരനോട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്പ്രാ ര്‍ത്ഥന നടത്തുന്നു . ഇതാകുന്നു ശ്രീ ഭഗവതിക്ക് വെക്കല്‍ .
2 . പുരാണ പാരായണം . രണ്ടു നേരവും ശീവോതിയെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാമായണവും മഹാഭാരതവും വായിക്കുന്നു .
3 . പത്തിലക്കറി . ചൊവ വെള്ളി മുതലായ കൊടിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളില്‍ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്തിലകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരിയും കൂട്ടാനും ഉണ്ടാക്കണം . വര്‍ഷത്തില്‍ 104 കൊടിയാഴ്ച ദിവസങ്ങള്‍ വരുന്നു . ആവശ്യമായ പോഷകാംശങ്ങള്‍ കിട്ടുവാന്‍ ഈ ഭക്ഷണ രീതി നല്ലതുപോലെ ഉപകരിക്കും . വിറ്റാമിന്‍ കുറവുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയും . കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ മുപ്പെട്ടുചൊവ്വാഴ്ചയില്‍ പച്ചില കറികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നു . എന്തൊക്കെയാണ് പത്തിലകള്‍ എന്നും പറയാം . ” നെയുര്‍ണി താള് തകര , കുമ്പളം മത്ത വെള്ളരി ആനക്കൊടിത്തുവാ ചീര , ചേന ചേമ്പില പത്തില ” .4 . കനകപ്പൊടി സേവാ . തവിടുകൊണ്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന അപ്പം കഴിക്കുന്നതാകുന്നു കനകപ്പൊടി സേവാ . മുപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് സേവിക്കണം .അപ്പോള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ആവശ്യമായി വരുന്ന വിറ്റാമിന്‍ ബി ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും . കാലത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഴിക്കണം . ഉരുക്കിയ ശര്‍ക്കരയില്‍ ഉണക്കത്തവിട് ചേര്‍ത്തു കുഴക്കണം . ശേഷം കനമുള്ളതാക്കി പരത്തി കനലില്‍ ചുട്ടെടുക്കുക .ഒരു ചെറിയ കഷണം കഴിച്ചാല്‍ മതി .
5 . ഔഷധസേവാ . 16 -നു ഔഷധസേവ ചെയുന്നു . വിഷ പ്രതിരോധ കുത്തി വെപ്പായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു . ഏതെങ്കിലും വിഷാംശം അകത്തു പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പുറത്തുകളയുവാന്‍ വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു . ആരും മൊരിയും കളഞ്ഞ കൊടുവേലികിഴങ്ങു ശുദ്ധമാക്കിയതിനു ശേഷം നല്ലത് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം . അതില്‍ കുറച്ചു പശുവിന്‍ നെയും ചേര്‍ക്കണം . മോതിര വിരലിന്‍റെ അറ്റം കൊണ്ട് തോണ്ടിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഔഷധം കഴിക്കണം . വടക്കോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞു ധന്വന്തരി മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്‌ സേവിക്കണം . മന്ത്രം – ” ഓം. ധം ശ്രീം അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദാ , വിഷ്ണോ നാരായണാമൃതാ , രോഗാന്‍ മേ നാശയാശേഷാ ,നാശു ധന്വന്തരെ ഹരയേ നമ : “
6 . ദശ പുഷ്പം ചൂടല്‍ . ശരീര കാന്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ ദശ പുഷ്പങ്ങള്‍ ചൂടുന്നു . ശീവോതിക്ക്‌ വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂടണം . എന്തൊക്കെയാണ് പത്തു പുഷ്പങ്ങള്‍ എന്നും പറയാം . ” കറുക കയ്യനും കൃഷ്ണകാന്തി പൂവാംകുറുന്തല്‍ നിലപ്പന , തിരുതാളി മുക്കുറ്റി വള്ളി ഉഴിഞ്ഞ മുയല്‍ചെവിയന്‍ ചെറൂള ” .
7 . വാവുബലി . കൊല്ലത്തില്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് ബലിയെങ്കിലും ചെയണം . കര്‍ക്കിടകം , കുംഭം , വൃശ്ചികം , തുലാം മുതലായ മാസങ്ങളില്‍ വരുന്ന കറുത്തവാവിന് ബലിയിടണം . ആചാര്യ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ , നാട്ടാചാരം അനുസരിച്ചോ ബലിചെയണം . ഈ മാസത്തിലെ ബലിയിടല്‍ വളരെ പ്രധാനമയതാകുന്നു .
” വസുധൈവ കുടുംബകം ” എന്ന ആദര്‍ശ പുഷ്പം വിടരുവാന്‍ ഇത്തരം ആചാരങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കണം .അപ്പോള്‍ ആചാര ഹീനന്മാരായ ആളുകളുടെ കപട തന്ത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയാം ..
ലോകാ : സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു.